ไอเทม - วัสดุุสิ้นเปลือง

การ์ดทดลองสกิน Flame Fur

การ์ดทดลองสกิน Flame Fur การ์ดทดลองสกิน Flame Fur
ใช้แลกสกิน Flame Fur ของ Boreal Fox(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold