ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Ice Lich - ใช้แลกสกิน Ice Lich ของ Crystal Wraith(24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Ice Lich

การ์ดทดลองสกิน Ice Lich การ์ดทดลองสกิน Ice Lich
ใช้แลกสกิน Ice Lich ของ Crystal Wraith(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold