ไอเทม | Badge Talent ฉายา - วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน

Badge Talent ฉายา

Badge Talent ฉายา Badge Talent ฉายา
วัตถุดิบที่ต้องการในการใช้รับ Talent ฉายาบางอัน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III