ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Untamed Poet - ใช้แลกสกิน Untamed Poet ของ Rambard(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Untamed Poet

การ์ดทดลองสกิน Untamed Poet การ์ดทดลองสกิน Untamed Poet
ใช้แลกสกิน Untamed Poet ของ Rambard(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold