ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Bear Wrestler - ใช้แลกสกิน Bear Wrestler ของ Jumbear(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Bear Wrestler

การ์ดทดลองสกิน Bear Wrestler การ์ดทดลองสกิน Bear Wrestler
ใช้แลกสกิน Bear Wrestler ของ Jumbear(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold