ไอเทม | Blessed Wings - ชุบชีวิตและฟื้นคืน HP ทั้งหมดให้ฮีโร่ในดินแดนลี้ลับ

Blessed Wings

Blessed Wings Blessed Wings
ชุบชีวิตฮีโร่ที่ตายทั้งหมดและฟื้นคืน HP เต็มบนดินแดนลี้ลับ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana