ไอเทม | Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny

Karmic Rock V

Karmic Rock V Karmic Rock V
ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana