ไอเทม | การ์ดทดลอง Martial Artist - ใช้แลกสกิน Martial Artist ของ Landwalkers(24ชม.)

การ์ดทดลอง Martial Artist

การ์ดทดลอง Martial Artist การ์ดทดลอง Martial Artist
ใช้แลกสกิน Martial Artist ของ Landwalkers(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold