ไอเทม | การ์ดทดลอง Evil Reflection - ใช้แลกสกิน Reflection ของ Bloody(24ชม.)

การ์ดทดลอง Evil Reflection

การ์ดทดลอง Evil Reflection การ์ดทดลอง Evil Reflection
ใช้แลกสกิน Reflection ของ Bloody(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold