ไอเทม | Perk: เพิ่มรางวัลดันเจี้ยน - ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น %d%% จากดันเจี้ยนแบบปกติ มีผล 1 ชม.

Perk: เพิ่มรางวัลดันเจี้ยน

Perk: เพิ่มรางวัลดันเจี้ยน Perk: เพิ่มรางวัลดันเจี้ยน
ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น 100%% จากดันเจี้ยนแบบปกติ มีผล 1 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า