ไอเทม | Perk: เพิ่มรางวัลบุกปล้น - ได้รับทอง, มานา และ Honor Badge เพิ่มขึ้น %d%% จากการปล้น มีผล 1 ชม.

Perk: เพิ่มรางวัลบุกปล้น

Perk: เพิ่มรางวัลบุกปล้น Perk: เพิ่มรางวัลบุกปล้น
ได้รับทอง, มานา และ Honor Badge เพิ่มขึ้น 50%% จากการปล้น มีผล 1 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า