ไอเทม | Perk: ช่างก่อสร้างมากขึ้น - ได้รับช่างก่อสร้างมาช่วยเพิ่ม %d ตัว นาน 1 ชม.

Perk: ช่างก่อสร้างมากขึ้น

Perk: ช่างก่อสร้างมากขึ้น Perk: ช่างก่อสร้างมากขึ้น
ได้รับช่างก่อสร้างมาช่วยเพิ่ม 3 ตัว นาน 1 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า