ไอเทม | Perk: สร้างไว - ลดเวลาในการสร้างสิ่งก่อสร้างทุกอย่างลง (รวมถึงในทีม HMB ขึ้น %d%% เป็นเวลา 1 ชม.)

Perk: สร้างไว

Perk: สร้างไว Perk: สร้างไว
ลดเวลาในการสร้างสิ่งก่อสร้างทุกอย่างลง (รวมถึงในทีม HMB ขึ้น 25%% เป็นเวลา 1 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า