ไอเทม | Perk: ลดเวลาฟักไข่ - ลดเวลาในการฟักไข่ลง %d%% เป็นเวลา 1 ชม.

Perk: ลดเวลาฟักไข่

Perk: ลดเวลาฟักไข่ Perk: ลดเวลาฟักไข่
ลดเวลาในการฟักไข่ลง 75%% เป็นเวลา 1 ชม.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า