ไอเทม | Perk: นักจ้างฮีโร่ - จ้างฮีโร่ด้วย "อัญมณี" ลดราคาลง %d%% เป็นเวลา 30 นาที จำกัดเพียง 40 สุ่มแรกเท่านั้น

Perk: นักจ้างฮีโร่

Perk: นักจ้างฮีโร่ Perk: นักจ้างฮีโร่
จ้างฮีโร่ด้วย "อัญมณี" ลดราคาลง 20%% เป็นเวลา 30 นาที จำกัดเพียง 40 สุ่มแรกเท่านั้น
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า