ไอเทม | Perk: สุมซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง - เปลี่ยนค่าพลังสัตว์เลี้ยงได้ถูกลง %d%% เป็นเวลา 30 นาที โดยมีผลเพียง 20 ครั้งแรกเท่านั้น

Perk: สุมซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง

Perk: สุมซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง Perk: สุมซุปเปอร์สัตว์เลี้ยง
เปลี่ยนค่าพลังสัตว์เลี้ยงได้ถูกลง 30%% เป็นเวลา 30 นาที โดยมีผลเพียง 20 ครั้งแรกเท่านั้น
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า