ไอเทม | Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม - ลดอัญมณีใช้เปลี่ยนหลอมอุปกรณ์ลง %d%% 30 นาทีใน 30 ครั้งแรก(ไม่ลดกับ Merits)

Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม

Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม Perk: เปลี่ยนสกิลหลอม
ลดอัญมณีใช้เปลี่ยนหลอมอุปกรณ์ลง 20%% 30 นาทีใน 30 ครั้งแรก(ไม่ลดกับ Merits)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า