ไอเทม | Perk: เปลี่ยนสกิลรอง - เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณี จะลดราคาลง %d%% เป็นเวลา 30 นาที โดยมีผลเพียง 20 ครั้งแรกเท่านั้น

Perk: เปลี่ยนสกิลรอง

Perk: เปลี่ยนสกิลรอง Perk: เปลี่ยนสกิลรอง
เปลี่ยนสกิลรองโดยใช้อัญมณี จะลดราคาลง 40%% เป็นเวลา 30 นาที โดยมีผลเพียง 20 ครั้งแรกเท่านั้น
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า