ไอเทม | การ์ดทีม HBM(Expert) - เพิ่มสิทธิ์เข้าเล่น Team HBM (ปราบเซียน) ขึ้น 1 ครั้ง

การ์ดทีม HBM(Expert)

การ์ดทีม HBM(Expert) การ์ดทีม HBM(Expert)
เพิ่มสิทธิ์เข้าเล่น Team HBM (ปราบเซียน) ขึ้น 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 5660รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III