ไอเทม | Team Dungeon Card(Expert) - เพิ่มสิทธิ์เข้าเล่น ทีมดันเจี้ยน (ปราบเซียน) ขึ้น 1 ครั้ง

Team Dungeon Card(Expert)

Team Dungeon Card(Expert) Team Dungeon Card(Expert)
เพิ่มสิทธิ์เข้าเล่น ทีมดันเจี้ยน (ปราบเซียน) ขึ้น 1 ครั้ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 7065รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III