ไอเทม | การ์ดสกิลหลอมระดับสูง - สุ่มสกิลหลอมระดับสูง 2 อันที่เลเวล 4-5

การ์ดสกิลหลอมระดับสูง

การ์ดสกิลหลอมระดับสูง การ์ดสกิลหลอมระดับสูง
สุ่มสกิลหลอมระดับสูง 2 อันที่เลเวล 4-5
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 คริสตัลสีฟ้า