ไอเทม | ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10

ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10

ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10 ความสามารถอักษรโรมัน Lv 10
วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรดความสามารถอักษรโรมัน Lv 9 เป็น Lv 10
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1800 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag IX - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag IX - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆRift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
Rare Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างRare Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
Mythic Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายMythic Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1
Legendary Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าLegendary Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 1
หีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 2
หีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 2
หีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 2
หีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 2
หีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 2
หีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 3
หีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 3
หีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 3