ไอเทม | Magic Powder - จะได้รับ Magic Powder ซึ่งใช้เข้าร่วมกิจกรรม Floating Isle

Magic Powder

Magic Powder Magic Powder
จะได้รับ Magic Powder ซึ่งใช้เข้าร่วมกิจกรรม Floating Isle
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 150 Shards