ไอเทม | Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9

Insignia Rune II

Insignia Rune II Insignia Rune II
ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 300 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ถุงฉลองปีที่ 6 - ให้รางวัลแบบสุ่มถุงฉลองปีที่ 6 - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 1000การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ