ไอเทม | Sentinel Seal - วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar

Sentinel Seal

Sentinel Seal Sentinel Seal
วัตถุดิบที่ใช้อัพเกรด Sentinels โดยบริจาคลงใน Sentinel Altar
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค I - รับของรางวัลจากการบริจาค 1
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค 1
หีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค II - รับของรางวัลจากการบริจาค 2
หีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาคหีบสมบัติลีค III - รับของรางวัลจากการบริจาค 2