ไอเทม | Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)

Apex Crystal

Apex Crystal Apex Crystal
ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 6400 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 1000
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 8
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 10
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 12
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 16
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 12
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 15
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 18
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 24
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 15
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 19
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 23
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 32
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 40การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ