ไอเทม | Apex Crystal - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)

Apex Crystal

Apex Crystal Apex Crystal
ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 21-30)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 6400 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Apex Crystal Chest I - ได้รับ 1000 Apex CrystalApex Crystal Chest I - ได้รับ 1000 Apex Crystal 1000
Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆRift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 8
Rare Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างRare Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 10
Mythic Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายMythic Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 12
Legendary Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าLegendary Rift Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 16
หีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 12
หีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 15
หีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 18
หีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 24
หีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Wailing II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 15
หีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Wailing II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 19
หีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Wailing II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 23
หีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Wailing II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 32
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 40การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ