Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Zenith Stone - ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)

Zenith Stone

Zenith Stone Zenith Stone
ใช้อัพเลเวลข้ามขีดจำกัด(จาก Lv 1-20)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1600 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 20
หีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่ม 80
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 5 8.1%
Infernal Summit IV Infernal Summit IV 2 40.5%