Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ

Igniting Stone

Igniting Stone Igniting Stone
ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1600 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 50
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 5
หีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่ม 200
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 1000
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 20
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 25
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 30
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 40
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 30
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 35
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 45
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 60
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 45
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 60
Unknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายUnknown - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 75
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 90
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 400การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ