ไอเทม | Igniting Stone - ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ

Igniting Stone

Igniting Stone Igniting Stone
ใช้สำหรับกระตุ้นไอค่อนข้ามขีดจำกัดและเพิ่มสถานะ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1600 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 50
Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้Labyrinth Chest III - เมื่อใช้จะได้รับไอเทมที่ก็อบลินซ่อนไว้ 5
หีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่ม 200
Igniting Stone Chest I - ได้รับ 1000 Igniting StoneIgniting Stone Chest I - ได้รับ 1000 Igniting Stone 1000
Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆSea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 20
Rare Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างRare Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 25
Mythic Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายMythic Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 30
Legendary Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าLegendary Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 40
หีบ Lonely I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Lonely I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 30
หีบ Lonely I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Lonely I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 35
หีบ Lonely I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Lonely I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 45
หีบ Lonely I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Lonely I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 60
หีบ Lonely II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Lonely II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 45
หีบ Lonely II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Lonely II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 60
หีบ Lonely II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Lonely II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 75
หีบ Lonely II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Lonely II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 90
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 400การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ