ไอเทม | ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9

ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9

ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9 ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9
วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1600 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag III - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag III - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
หีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท VI - ให้รางวัลแบบสุ่ม 5
Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆSea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
Rare Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างRare Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
Mythic Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายMythic Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1
Legendary Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าLegendary Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 1
หีบ Lonely I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Lonely I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
หีบ Lonely I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Lonely I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
หีบ Lonely I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Lonely I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 1
หีบ Lonely I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Lonely I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 1
หีบ Lonely II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Lonely II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 1
หีบ Lonely II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Lonely II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 1
หีบ Lonely II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Lonely II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 2
หีบ Lonely II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Lonely II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 2
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 300การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
Heroes Trial L13อัศวินเมษ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินเมษ 1 0.01%
Heroes Trial L13เคาท์แดร็กคูล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 1 0.01%
Heroes Trial L13อัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินนักรบ 1 0.01%
Heroes Trial L13ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane 1 0.01%
Heroes Trial L13พ่อมดเวทย์ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พ่อมดเวทย์ 1 0.01%
Heroes Trial L13Treantaur - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Treantaur 1 0.01%
Heroes Trial L13ราชินีนก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ราชินีนก 1 0.01%
Heroes Trial L13พริเซีย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พริเซีย 1 0.01%
Heroes Trial L13เทพมารีน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพมารีน 1 0.01%
Heroes Trial L13เทพธิดานักล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพธิดานักล่า 1 0.01%
Heroes Trial L13เจ้าหญิงคริสต์มาส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าหญิงคริสต์มาส 1 0.01%
Heroes Trial L13Dracax - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Dracax 1 0.01%
Heroes Trial L13สาวน้อยบิ๊กกัน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน สาวน้อยบิ๊กกัน 1 0.01%
Heroes Trial L13แม็กเทอซ่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แม็กเทอซ่า 1 0.01%
Heroes Trial L13ร็อคโน่ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ร็อคโน่ 1 0.01%
Heroes Trial L13Storm Eater - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Storm Eater 1 0.01%
Heroes Trial L14อัศวินเมษ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินเมษ 1 0.01%
Heroes Trial L14เคาท์แดร็กคูล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 1 0.01%
Heroes Trial L14อัศวินนักรบ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน อัศวินนักรบ 1 0.01%
Heroes Trial L14ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane 1 0.01%
Heroes Trial L14พ่อมดเวทย์ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พ่อมดเวทย์ 1 0.01%
Heroes Trial L14Treantaur - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Treantaur 1 0.01%
Heroes Trial L14ราชินีนก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ราชินีนก 1 0.01%
Heroes Trial L14พริเซีย - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน พริเซีย 1 0.01%
Heroes Trial L14เทพมารีน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพมารีน 1 0.01%
Heroes Trial L14เทพธิดานักล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพธิดานักล่า 1 0.01%
Heroes Trial L14เจ้าหญิงคริสต์มาส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าหญิงคริสต์มาส 1 0.01%
Heroes Trial L14Dracax - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Dracax 1 0.01%
Heroes Trial L14สาวน้อยบิ๊กกัน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน สาวน้อยบิ๊กกัน 1 0.01%
Heroes Trial L14แม็กเทอซ่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แม็กเทอซ่า 1 0.01%
Heroes Trial L14ร็อคโน่ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ร็อคโน่ 1 0.01%
Heroes Trial L14Storm Eater - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Storm Eater 1 0.01%