ไอเทม | Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ

Insignia Rune I

Insignia Rune I Insignia Rune I
ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 150 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่มถุงฉลองครบรอบ - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
Cool Blue Bag - ให้รางวัลแบบสุ่มCool Blue Bag - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 3000การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ