ไอเทม | ฮีโร่คริสตัล - ใช้สำหรับว่าจ้างฮีโร่หรือรับ soulstone จากกิจกรรม Heroes Altar

ฮีโร่คริสตัล

ฮีโร่คริสตัล ฮีโร่คริสตัล
ใช้สำหรับว่าจ้างฮีโร่หรือรับ soulstone จากกิจกรรม Heroes Altar
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 150 Shards