ไอเทม | Lv5 Brawler's Aid - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Brawler's Aid

Lv5 Brawler's Aid

Lv5 Brawler Lv5 Brawler's Aid
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Brawler's Aid
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold