ไอเทม | Lv5 Saint's Aid - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Saint's Aid

Lv5 Saint's Aid

Lv5 Saint Lv5 Saint's Aid
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Saint's Aid
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold