ไอเทม | Lv5 Oracle's Aid - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Oracle's Aid

Lv5 Oracle's Aid

Lv5 Oracle Lv5 Oracle's Aid
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Oracle's Aid
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold