ไอเทม | Lv5 Hyper Strength - ให้สกิลอาวุธ Lv5: Hyper Strength

Lv5 Hyper Strength

Lv5 Hyper Strength Lv5 Hyper Strength
ให้สกิลอาวุธ Lv5: Hyper Strength
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Prime Bag X - ให้รางวัลแบบสุ่มPrime Bag X - ให้รางวัลแบบสุ่ม 1