ไอเทม | Accolade Tome - ได้รับ %d Accolade สำหรับ Medallion

Accolade Tome

Accolade Tome Accolade Tome
ได้รับ 720 Accolade สำหรับ Medallion
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 50000 Gold