ไอเทม | Brawler Birthrock - เพิ่ม Lv ของ Warden of Brawler จาก Forgotten Trial

Brawler Birthrock

Brawler Birthrock Brawler Birthrock
เพิ่ม Lv ของ Warden of Brawler จาก Forgotten Trial
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 100