ไอเทม | Saint Birthrock - เพิ่ม Lv ของ Warden of Saint จาก Forgotten Trial

Saint Birthrock

Saint Birthrock Saint Birthrock
เพิ่ม Lv ของ Warden of Saint จาก Forgotten Trial
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 100