ไอเทม | Oracle Birthrock - เพิ่ม Lv ของ Warden of Oracle จาก Forgotten Trial

Oracle Birthrock

Oracle Birthrock Oracle Birthrock
เพิ่ม Lv ของ Warden of Oracle จาก Forgotten Trial
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 100