ไอเทม | Double Rewards Card - เพิ่มรางวัลประจำวันของ Forgotten Trial เป็น 2 เท่า

Double Rewards Card

Double Rewards Card Double Rewards Card
เพิ่มรางวัลประจำวันของ Forgotten Trial เป็น 2 เท่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 5000 Gold