ไอเทม | สมบัติโบราณ - เพิ่มการรับหีบสมบัติระดับสูงในซากแดนว่างเปล่าสูงสุดอีก 1

สมบัติโบราณ

สมบัติโบราณ สมบัติโบราณ
เพิ่มการรับหีบสมบัติระดับสูงในซากแดนว่างเปล่าสูงสุดอีก 1
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 150 Shards