ไอเทม | หินอัพเกรด - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์

หินอัพเกรด

หินอัพเกรด หินอัพเกรด
วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Mana

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 2
Divine HammerDivine Hammer 1
ซื้อไอเทม (แลกเปลี่ยนเกียรติยศ) 1 3000การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ
ล้อของมิตรภาพล้อของมิตรภาพ 2