ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Glam Fighter - ใช้แลกสกิน Glam Fighter ของ Queen Wasp(24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Glam Fighter

การ์ดทดลองสกิน Glam Fighter การ์ดทดลองสกิน Glam Fighter
ใช้แลกสกิน Glam Fighter ของ Queen Wasp(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold