ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Eclipser - ใช้แลกสกิน Eclipser ของ Bogeyman(24ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Eclipser

การ์ดทดลองสกิน Eclipser การ์ดทดลองสกิน Eclipser
ใช้แลกสกิน Eclipser ของ Bogeyman(24ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold