ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Phoenix Bright - ใช้แลกสกิน Phoenix Bright ของ Lazulix(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Phoenix Bright

การ์ดทดลองสกิน Phoenix Bright การ์ดทดลองสกิน Phoenix Bright
ใช้แลกสกิน Phoenix Bright ของ Lazulix(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold