ไอเทม | Unknown - Unknown

Unknown

Unknown Unknown
Unknown
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

สกินสกิน

  • Unknown
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Unknown
Unknown
Unknown400 โจมตี
10000 HP
Unknown - Unknown x 50

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Unknown - ให้รางวัลแบบสุ่มUnknown - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10