ไอเทม | Unknown - Unknown

ชิ้นส่วน Draconic - Wardens' Watch

ชิ้นส่วน Draconic - Wardens ชิ้นส่วน Draconic - Wardens' Watch
แลก Wardens' Watch สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 20 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
ถุงฉลอง 6 ปี IGG I - ให้รางวัลแบบสุ่มถุงฉลอง 6 ปี IGG I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 25
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 5