ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Dark Storm - ใช้แลกสกิน Dark Storm ของ Demogorgon (24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Dark Storm

การ์ดทดลองสกิน Dark Storm การ์ดทดลองสกิน Dark Storm
ใช้แลกสกิน Dark Storm ของ Demogorgon (24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold