ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Flammable Medium - ใช้แลกสกิน Flammable Medium ของ Occultist (24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Flammable Medium

การ์ดทดลองสกิน Flammable Medium การ์ดทดลองสกิน Flammable Medium
ใช้แลกสกิน Flammable Medium ของ Occultist (24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold