ไอเทม | การ์ดทดลองสกิน Goth Sister - ใช้แลกสกิน Goth Sister ของ สาวปืนคู่(24 ชม.)

การ์ดทดลองสกิน Goth Sister

การ์ดทดลองสกิน Goth Sister การ์ดทดลองสกิน Goth Sister
ใช้แลกสกิน Goth Sister ของ สาวปืนคู่(24 ชม.)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 10000 Gold

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่กล่องการ์ดทดลองสกินฮีโร่ - สุ่มการ์ดทดลองสกินฮีโร่ 1